Strona: Wolontariusze / Portal Ochrony Danych Osobowych

Wolontariusze

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy Politechniki Rzeszowskiej

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.  
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji pomocy/zbiórki na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO
 4. Politechnika Rzeszowska udostępnia dane osobowe do Polskiego Czerwonego Krzyża (Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie) oraz organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa albo wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające ubezpieczenie wolontariuszy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres trwania wolontariatu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową wolontariatu, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Przysługujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,

  o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

 8. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

KONTAKT

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Politechnice Rzeszowskiej dostępne są na stronie: www.iodo.prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję