Strona: Pracownicy / Portal Ochrony Danych Osobowych

Pracownicy

Klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia tj. umową o pracę lub aktem mianowania, pomocą socjalną, zapewnieniem świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwem i organizacją pracy, a także w innych celach związanych z zatrudnieniem, których podanie jest dobrowolne i wymaga zgody pracownika:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych podawanych fakultatywnie w celach wykonania zadań realizowanych przez Uczelnię na zasadach dobrowolności.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zintegrowany System o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on), właściwe organy podatkowe i ubezpieczeniowe, medycyna pracy, podmioty zewnętrzne realizujące pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników), biura podróży, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być także podmioty działający na zlecenie Administratora danych, np. świadczący usługi IT, a także usługi prawne.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat (na podstawie Kodeksu Pracy) lub przez inny okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa (np. dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń) albo do momentu odwołania zgody (w przypadku danych fakultatywnych). Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane.
 4. Posiadasz prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 5. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, w stosunku do danych podanych na podstawie zgody, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 6. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję