Strona: Monitoring wizyjny / Portal Ochrony Danych Osobowych

Monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych rejestrowanych przez monitoring wizyjny.

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej oraz gości przebywających na terenie Politechniki Rzeszowskiej,
  • zapewnienie ochrony mienia na terenie Uczelni,
  • zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
  • ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 4. Podstawę legalności prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy.
 5. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów Politechniki Rzeszowskiej.
 6. Przebywając na terenie Uczelni dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane. Jeżeli nie chcesz by Twój wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Politechniki Rzeszowskiej, który został objęty monitoringiem wizyjnym.
 7. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz i zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania lub przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 9. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego Uczelni ma prawo do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. 
 10. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Więcej informacji o prowadzonym monitoringu można uzyskać w jednostce odpowiedzialnej za rejestrację monitoringu wizyjnego – Dział Utrzymania Ruchu Politechniki Rzeszowskiej, numer telefonu 17 865 3336.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję