Strona: Kontakt / Portal Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z pracownikami Politechniki Rzeszowskiej telefonicznie, poprzez e-mail lub formularz kontaktowy

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji spraw będących przedmiotem kontaktu telefonicznego lub nawiązanego za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia. Odmowa ich podania lub sprzeciw wobec ich przetwarzania będą skutkowały brakiem możliwości realizowania spraw będących przedmiotem kontaktu.
 5. Dane osobowe zostały pozyskane:
 • poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie, lub
 • bezpośrednio od Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na adres e-mail, lub
 • bezpośrednio w drodze rozmowy telefonicznej prowadzonej z pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej, lub
 • z powszechnie dostępnych źródeł, w tym w szczególności z firmowych stron internetowych, na których zostały opublikowane.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ewentualnie podmioty zaangażowane w realizację spraw będących przedmiotem zgłoszenia.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi prawne, usługi pocztowe w tym kurierskie, bądź usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.
 4. Przysługujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

  o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

 5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję