Strona: Kontrahenci / Portal Ochrony Danych Osobowych

Kontrahenci

Kontrahenci

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, tj.
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe mogą zostać pozyskane z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy kontrahent udostępnił Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników – niezbędne do jej realizacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty: świadczące usługi IT, usługi prawne, prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej realizacją, a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 5. Przysługujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,

o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

 1. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję