Strona: Kontrahenci Politechniki Rzeszowskiej / Portal Ochrony Danych Osobowych

Kontrahenci Politechniki Rzeszowskiej

kontrahenci

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl 
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 17 865 1775 albo e-mail: iod@prz.edu.pl 
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, tj.
 • zawarcie i realizacja Umowy;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie celów.
 2. Dane osobowe mogą zostać pozyskane z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy kontrahent udostępnił Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników – niezbędne do jej realizacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
 3. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępnia dane osobowe Politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty:  świadczące usługi IT, usługi prawne, prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej realizacją, a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 6. Prawa osób: prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawo do usunięcia nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego.
 7. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Przetwarzając dane Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję