Strona: Facebook / Portal Ochrony Danych Osobowych

Facebook

Klauzula informacyjna RODO dla osób odwiedzających fanpage Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • obserwują fanpage Politechniki Rzeszowskiej poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” ;
 • reagują lub komentują publikowane przez nas posty;
 • wysyłają do nas prywatną wiadomość na portalu Facebook;
 • odwiedzają fanpage Politechniki Rzeszowskiej.

Zawarte niżej informacje dotyczą użytkowników Facebook’a, a w szczególności dla fanów fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej:

 • wszelkie działanie fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook’a;
 • wszelkie informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook;
 • Politechnika Rzeszowska administruje Twoimi danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, przeprowadzenia konkursów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Politechnikę Rzeszowską działalności;
 • dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi czy przeprowadzenia konkursów, jeśli istnieje taka konieczność;
 • Twoja aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej nie będzie archiwizowana przez Politechnikę Rzeszowską poza serwisem Facebook.
 • Politechnika Rzeszowska nie sprawuje kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza.
 • Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności na portalu Facebook możesz sprawdzić tutaj:

Facebook Zasady ochrony prywatności

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników fanpage Politechniki Rzeszowskiej

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. W związku z prowadzeniem fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook, Administrator przetwarza dane osobowe:
 • osób, które dokonują subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • osób, które reagują lub komentują publikowane przez Politechnikę Rzeszowską posty;
 • osób, które kontaktują się z Politechniką Rzeszowską poprzez prywatną wiadomość;
 • osób odwiedzających fanpage Politechniki Rzeszowskiej.
 1. Przetwarzaniu podlegają dane, które publikujesz na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko oraz wizerunek. Dodatkowo, Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.) udostępnia Administratorowi informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych obserwujących fanpage. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Twojej aktywności na fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook (Meta) i informowania za jego pomocą o  aktywności Uczelni, organizowanych wydarzeniach, działalności dydaktycznej, naukowej, czy badawczej, a także promowania marki Politechniki Rzeszowskiej, oferowanych produktów oraz świadczonych usług, jak i budowania i utrzymania społeczności akademickiej związanej z Politechniką Rzeszowską oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania będzie skutkował brakiem możliwości przeglądania fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej lub pozostawiania komentarzy czy uczestniczenia w konkursach. Ze względu na zasady działania portalu Facebook podanie danych jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom z grupy Meta.
 1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi pocztowe.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. W szczególności:
  • informacje na temat użytkowników, zawarte w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
  • w przypadku informacji posiadanych w ramach udostępnionych komentarzy, będą one dostępne na fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej do czasu usunięcia ich przez autora lub zakończenia konkursu, którego komentarze dotyczą;
  • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Każdy użytkownik portalu Facebook ma możliwość w dowolnym momencie podjąć decyzję o rezygnacji z odwiedzin fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej oraz zaprzestać jego obserwowania, a także może usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 1. Posiadasz prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 2. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznajasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję