Strona: Osoby odwiedzające fanpage PRz na portalu społecznościowym Facebook / Portal Ochrony Danych Osobowych

Osoby odwiedzające fanpage PRz na portalu społecznościowym Facebook

Klauzula informacyjna RODO dla osób odwiedzających fanpage Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” ;
 • zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej;
 • przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook;
 • odwiedziły fanpage Politechniki Rzeszowskiej.

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebook’a, a w szczególności dla fanów fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej w celu przekazania informacji na temat przetwarzania danych:

 • wszelkie działanie fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook’a;
 • wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook;
 • Politechnika Rzeszowska administruje Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowania wpisów, przeprowadzenia konkursów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Politechnikę Rzeszowską działalności oraz udostępnianych treści;
 • dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi czy przeprowadzenia konkursów, jeśli istnieje taka konieczność;
 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej nie będzie archiwizowana przez Politechnikę Rzeszowską poza serwisem Facebook.
 • Politechnika Rzeszowska nie sprawuje kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland:

 https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (dalej „Uczelnia”) z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 albo pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. W związku z prowadzeniem fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook, Administrator przetwarza dane osobowe:
 • osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • osób, które zareagowały na publikowane przez Politechnikę Rzeszowską posty lub opublikowały komentarz;
 • osób, które przesłały do Politechniki Rzeszowskiej zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 • osób odwiedzających fanpage Politechniki Rzeszowskiej.
 1. Przetwarzaniu podlegają dane, które Państwo opublikowali na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko oraz wizerunek. Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia Administratorowi informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych obserwujących fanpage. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Państwa zachowań na fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. i informowania za jego pomocą o  aktywności Uczelni, promowania wydarzeń, których organizatorem jest Uczelnia lub które mają związek z prowadzoną przez Uczelnię działalnością dydaktyczną, naukową, czy badawczą, a także promowania marki Politechniki Rzeszowskiej, oferowanych produktów oraz świadczonych usług, jak i budowania i utrzymania społeczności związanej z Politechniką Rzeszowską (w tym budowania społeczności akademickiej oraz utrzymywania relacji z jej członkami) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania będzie skutkował brakiem możliwości przeglądania fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej lub pozostawiania komentarzy czy uczestniczenia w konkursach. Ze względu na zasady działania portalu Facebook podanie danych jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal.

Administrator informuje, że nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie Administrator wskazuje, iż Facebook Ireland Ltd. deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej:

 https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od Administratora). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Facebook Ireland Ltd. obowiązuje wstępny nakaz zaprzestania przesyłania danych osobowych na temat europejskich użytkowników platformy do Stanów Zjednoczonych.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. W szczególności:
  • informacje na temat użytkowników, zawarte w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
  • w przypadku informacji posiadanych w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na fanpage’u Politechniki Rzeszowskiej do czasu usunięcia ich przez autora lub zakończenia konkursu, którego komentarze dotyczą;
  • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Każdy użytkownik portalu Facebook ma możliwość w dowolnym momencie podjąć decyzję o rezygnacji z odwiedzin fanpage’a Politechniki Rzeszowskiej oraz zaprzestać jego obserwowania, a także może usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 1. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 2. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję